ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun konusu, Botanik Çiçekçilik'ye ait https://www.iskenderunbotanikcicek.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişi yapılan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak alıcıya ön bilgilendirmenin yapılmasıdır. Bu bilgiler, iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.
 
Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri:
 
Ürünün Adı: -
Ürünün Sipariş Edilen Miktarı: 1 Adet
Teslimat Tarihi:
Teslimat Yeri:
 
Satıcı'nın isim ve unvanı, açık adresi, telefon ve diğer iletişim bilgileri:
 
Unvan: Botanik Çiçekçilik
Adres: Barboros Mh. İsmet İnönü Cad. No:15/A
Telefon Numarası: +90 (326) 613 90 73
E-posta: info@iskenderunbotanikcicek.com
Faks:
 
Alıcı Bilgileri
 
Ad Soyad/Unvan:
Telefon:
E-Posta:
 
Sözleşme konusu ürünün tüm vergiler ve masrafları dahil toplam fiyatı:
 
Tutar (TL): TL
 
Satıcı'nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri: Sözleşme konusu mal veya hizmet ile ilgili şikayetler, Satıcı'nın yukarıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yapılabilir.
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz alıcılar için cayma hakkı ve kullanımı:
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;
 
Tüketici alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
 
Ancak tüketici alıcının cayma hakkı (i)tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve tüketici alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz.
 
Yukarıdaki paragrafta yazan istisnai durumlar dikkate alındığında, tüketici alıcının cayma hakkına sahip olması ve bunu kullanması halinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (ondört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketici alıcıyı borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketici alıcıya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür.
 
Uygulanabilir olması halinde cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri:
 
Unvan: Botanik Çiçekçilik
Adres: Barboros Mh. İsmet İnönü Cad. No:15/A
Telefon Numarası : +90 (326) 613 90 73
E-posta: info@iskenderunbotanikcicek.com
Faks:
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki tüketici sıfatını haiz alıcılar için ayrıca uygulanacak şikayet ve itiraz prosedürü:
 
Tüketici alıcılar, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde, tüketici alıcının malı satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne yapabilirler.
 
Ek Bilgiler:
 
Tüketici alıcı, https://www.iskenderunbotanikcicek.com internet sitesi üzerinden seçtiği siparişini vermesinin akabinde ödeme yükümlülüğünün doğacağını bilmekte ve kabul etmektedir.
 
Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve akabinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'ni, Üyelik Sözleşmesi'ni, Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması'na İlişkin Bilgilendirme Metni'ni elektronik ortamda işaretlemek suretiyle onaylayacak ve böylelikle ürün satış hizmeti taraflar arasında kurulmuş olacaktır.
 
Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi metni, sözleşmenin kurulmasından sonra Satıcı tarafından saklanacak ve bir sureti tüketici alıcının burada belirtilen e-posta adresine mail yoluyla gönderilecektir.
 
Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu veya Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde yer alan kişisel/ޞirket bilgilerinin veya ödeme bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda tüketici alıcı, https://www.iskenderunbotanikcicek.com internet sitesi üzerinde yer alan hesabından bu bilgileri güncellemekle yükümlüdür.
 
Bu bilgiler, iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler Satıcı'dan alışveriş yapamaz.


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR
 
SATICI BİLGİLERİ
 
Ticari Ünvanı: Botanik Çiçekçilik
 
Adresi: Barboros Mh. İsmet İnönü Cad. No:15/A
 
Telefon Numarası : +90 (326) 613 90 73
 
E-posta adresi: info@iskenderunbotanikcicek.com
 
Fax:
 
ALICI BİLGİLERİ
 
Ad Soyad:
 
Telefon Numarası:
 
E-posta Adresi:
 
2- SÖZLEޞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi yukarıda bilgileri yer alan Alıcı ile Satıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortam üzerinden kurulmuştur. İşbu Sözleşme'nin konusu, Satıcı'nın, Alıcı'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözlesmeler Yönetmeliği olmak üzere ilgili tüm mevzuat uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
 
3- SÖZLEޞME'NİN KURULMASI
 
3.1- Alıcı Sözleşme'yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Alıcı, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğunu ve tüm şartları kendi özgür iradesi ile kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
 
3.2- Satıcı ve Alıcı, Sözleşme'nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını ve menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık teşkil etmediğini kabul ve beyan eder.
 
4- SÖZLEޞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
 
Sözleşme konusu malın/ürünün/hizmetin türü, marka veya modeli, miktarı, ödeme şekli, rengi, adedi ve satış bedeli aşağıdaki şekildedir:
 
Sözleşme Tarihi:
 
 
Ürünün Teslim Tarihi:
 
- 1 Adet
 
Mal/Ürün/Hizmet Türü: Çiçek Gönderimi
 
Marka/Model: , Miktarı: 1
 
 
Sözleşme Konusu Ürünün Toplam Fiyatı (Tüm Vergiler Dahil): TL
 
Alıcının İade Halinde Ürünü Satıcıya Göndereceği Taşıyıcı Bilgileri: Kargo
 
Cayma Bildiriminin Yapılacağı Adres: Barboros Mh. İsmet İnönü Cad. No:15/A
 
Tel: +90 (326) 613 90 73
 
Faks:
 
E-posta adresi: info@iskenderunbotanikcicek.com
 
 
5- ÜRÜN TESLİMAT SÜRESİ
 
Çiçek ürünleri, sipariş sırasında seçilen tarih ve (varsa) saatte veya saat aralığı içerisinde teslim edilecektir.
 
 
6- GENEL HÜKÜMLER
 
6.1. Alıcı, 4. maddede belirtilen Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder.
 
6.2. Sözleşme konusu her bir ürün, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak kaydı ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı'ya veya Alıcı'nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Satıcı'nın bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda Alıcı'nın işbu Sözleşme'yi feshetme hakkı vardır. Sözleşme'nin feshi durumunda, Satıcı, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde Alıcı'ya ilgili mevzuat uyarınca belirlenen yasal faiziyle birlikte geri ödemek; varsa Alıcı'yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
 
6.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı'dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 
6.4. Satıcı, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir nedene dayanmak şartıyla Satıcı, Sözleşme 'den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı'ya eşit kalite ve fiyatta ürün veya hizmet tedarik edebilir.
 
6.5. Sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda teyit edilmesi ve Sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı'nın ürün teslimi yükümlülüğünün sona ereceği kabul edilir.
 
6.6. Satıcı sipariş konusu ürün veya hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle Satıcı'nın sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde Satıcı bu durumu 3 (üç) gün içerisinde Alıcı'ya bildirmeyi taahhüt eder. Bu durumda Satıcı teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm bedeli bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı'ya iade eder.
 
6.7. Satıcı, ürünün Alıcı ya da Alıcı'nın taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Satıcı'nın Alıcı'nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile ürünün gönderilmesini talep etmesi durumunda ise ürünün ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasar nedeniyle Satıcı sorumlu değildir.
 
6.8. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, Satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. Satıcı sattığı ürünleri kargo firmaları aracılığı ile Alıcı'ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti hini) Alıcı'ya aittir. Satıcı satış sırasında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının bir kısmını ya da tamamını Alıcı'ya yansıtmayabilir.
 
6.9. Satıcı tarafından sunulan hizmet perakende satış kapsamında tüketiciye yöneliktir; Satıcı, Alıcı'nın yeniden satış amacı bulunduğundan şüphe etmesi halinde Satıcı'nın işbu Sözleşme kurulmuş olsa dahi siparişi iptal etme ve ürünleri teslim etmeme hakkı saklıdır.
 
7- CAYMA HAKKI
 
7.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca; Tüketici, mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, satın aldığı malı teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin Sözleşme'den cayma hakkını kullanabilir. Tüketici, işbu Sözleşme'nin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.
 
Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde aşağıdaki süreler esas alınır;
 
a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son ürünü teslim aldığı gün,
 
b. Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün ve
 
c. Belirli bir süre boyunca ürünün düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk ürünü teslim aldığı gün esas alınır.
 
7.2. Ancak tüketicinin cayma hakkı (i) tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara, (ii) çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine, (iii) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine (iv) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara, (v) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, (vi) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine, (vii) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine, (viii) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara, (ix) cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere, ve (x) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz ve tüketici alıcı bu sözleşmeler kapsamında cayma hakkı kullanamaz.
 
7.3. Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört (14 ) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan kıymetli evrak ve benzeri her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yansıtmaksızın iade etmekle yükümlüdür.
 
7.4. Tüketici, cayma hakkı içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.
 
7.5. Alıcı iade edeceği ürünü önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi ile Satıcı'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı'ya aittir. Alıcı'nın iade edeceği ürünü önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. İade prosedürü için ön bilgilendirme formunda belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesi olmaması durumunda Satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünün tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.
 
7.6. Tüketici, Satıcı'nın ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadığı sürece, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içinde malı Satıcı'ya geri göndermek zorundadır.
 
7.7. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca kişiye özel olarak hazırlanan ürünlerde tüketicilerin cayma hakkı bulunmamaktadır.
 
8- DELİL SÖZLEޞMESİ
 
8.1. Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında ve sunucularında tuttuğu her türlü elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtlarının, Taraflar açısından bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
9- YETKİLİ MAHKEME
 
9.1.İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı'nın Mal veya Hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; aşan durumlarda Alıcı'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri'nin yetkili olacağını kabul etmiştir.
 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde düzenlenmemiş hususlarda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Top
Çerez Kullanımı:
Kişisel verileriniz, mevzuata uygun olarak toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Verilerin Korunmasını inceleyebilirsiniz.

Lütfen arama bölümünü boş bırakmayınız.

Yazılım Click® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.